For oss handler det om arbeidsglede og vår genuine interesse for faget.  Anders Stien har sikret og rehabilitert boliger og næringsbygg i mer enn tjue år.

Anders Stien, daglig leder

UTVALGTE PROSJEKTER

Vi gir kunden trygghet i form av kunnskap rundt alternativer og løsninger og prosessen fra konsept til utført tiltak.

Karl Johans gate 12, Oslo

ETABLERING AV KJELLER i 2011-2012, HOVEDENTREPRENØR MA TOTALBYGG AS

Riving, utveksling med stort sett peler til berg og stålarbeider. Graving/utdriving av ca. 2.700 fm3 løsmasser og berg inntil 10 meter dybde. 

Kirkegata 32-34, Oslo

ETABLERING KJELLER i 2014-2016, HOVEDENTREPRENØR MA TOTALBYGG AS

Utdriving av ca. 950 fm3 berg/alunskifer, riving av betong, fjellbolting, pelearbeider, stålmontering, forskaling/armering og betongarbeider.

Karl Johans gate 14, Oslo

REHABILITERING AV KJELLER, 2017-2018, HOVEDENTREPRENØR VEIDEKKE AS

Riving av betong, utdriving av berg, fjellbolting, pelearbeider, forsegling av ustabilt berg/alunskifer, armering, forskaling og betongarbeider. 

Sæther Hage

REHABILITERING AV KJELLERETASJE GRUNNET VANN PÅ KONSTRUKSJON, 2019-2020, HOVEDENTREPRENØR OVE SKÅR AS

Etablering av pelegrupper med strekkpeler til berg som forankring av bygg mot oppdrift.

Presentasjon av prosjekt på bygg.no: https://www.bygg.no/article/1234474


VÅR TILNÆRMING

I alle saker gjør vi grundig forarbeid og sørger for at vi har den kompetansen som trengs for å utarbeide riktig løsning. Godt samarbeid med leverandører og rådgivere gjør at vi leverer arbeid med høy kvalitet.

STØYSVAKT OG STRØMDREVET

Vi har støysvakt utstyr drevet på strøm som gjør at normal drift i stor grad kan opprettholdes i næringsbygg. Elektriske arbeidsroboter spesielt utviklet for å komme inn normale dører for arbeid i kjellerrom med lav takhøyde. 

VI GJØR DIN IDÉ TIL VIRKELIGHET

Dersom du planlegger nybygg med kjeller eller ønsker å utvide eksisterende bygg med en mer anvendelig kjeller kan vi bistå i prosessen slik at prosjektet blir realistisk, både med tanke på gjennomføring og pris.

BEFARING OG OPPGAVEFORSTÅELSE

Det hele starter med god oppgaveforståelse. Vi begynner med en uforpliktende befaring og gjør en helhetlig vurdering. Det kan ofte være store usikkerheter knyttet til grunnforhold og grunnvann, dette er noe vi håndterer.

VANN OG AVLØP

Vi gjør arbeid med overvannshåndtering og fuktsikring av bygg. Vi utarbeider også løsninger for infiltrasjon på egen tomt og om nødvendig tetting av bygg ved systematisk injeksjon.

VI LEVERER TIL AVTALT TID

Vi planlegger og prosjekterer og leverer til avtalt tid. Der det er store usikkerheter i gjennomføringen og omfanget av sikringstiltak belyser. Jobben blir ikke enklere enn den er, men for god prosjektledelse er det viktig å kjenne til risikoen ved planlagt tiltak. 

PROSJEKTERING OG UTFØRELSE

Tett samarbeid mellom prosjekterende og utførende gir bedre og rimeligere løsninger. Vi kan ta på oss prosjektering og utførelse og utarbeide gjennomtenkte og helhetlige løsninger.

VI STILLER GJERNE PÅ EN UFORPLIKTENDE BEFARING