VÅRE TJENESTER

Vi utfører alle typer grunnarbeid, og tar hånd om hele prosessen fra start til slutt.

Vannskader, drenering og infiltrasjon

GOD HÅNDTERING AV OVERVANN

Vannskader kan skyldes grunnvann/sigevann, dårlig håndtering av overvann eller et sprukket rør i gata. Det er viktig å finne riktig årsak til skadene slik at man gjør riktig tiltak for å utbedre skadene. Vi bidrar med løsningsforslag og utfører jobben. 

Gravearbeider og sikring

JORDNAGLING, MIDLERTIDIG OG PERMANENT OPPSTØTNING

Ustabil grunn? Masser i bevegelse? Jordnagling eller armert jord kan være et alternativ der terrenget heller for mye. Ved utgravninger eller uttak av berg blir det ved økende dybde behov for stabiliserende tiltak. Vi bidrar med løsningsforslag og utfører jobben. 

Pelefundamentering/refundamentering

TRYKK- OG STREKKPELER

Pelefundamentering er nødvendig der grunnforholdene medfører setninger i grunnen, spesielt der bygg setter seg skjevt, skjevsetninger medfører store bygningsskader. 

Refundamentering kan være nødvendig for å redde bygninger med setninger som vil pågå langt frem i tid. Det kan også være nødvendig der grunnen har dårlig stabilitet eller om det skjer en utvasking av masser i grunnen.

Arbeid i kjeller

UTTAK AV BERG OG SIKRING AV STABILITET 

Mange ser på kjellerens potensiale til utbygging i eksisterende bygg. Vi har støysvakt og fossilfritt utstyr som kommer inn vanlige døråpninger som effektivt tar ut berg i kjellere. Utstyr som verken støyer eller produserer avgasser representerer en gevinst for næringsbygg da man ikke må stenge ned driften i anleggsfasen. Det samme gjelder for privatpersoner, det vil ikke være noe problem å oppholde seg hjemme i anleggsfasen.